Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

somsonna
22:42
Reposted fromdfw777 dfw777 viaoll oll
somsonna
22:42
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viamorsik morsik
somsonna
22:42
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viamorsik morsik
somsonna
22:41
6065 2436
Reposted fromlaters laters viamorsik morsik
somsonna
22:41
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viamorsik morsik
somsonna
22:40
5092 7ac3
Reposted fromoll oll
somsonna
22:40
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viaoll oll
somsonna
22:39
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viaoll oll
somsonna
22:38
- A o cokolwiek chodzi, niech pani nie bierze tego tak poważnie. Bardzo rzadko jakaś rzecz jest długo poważna.
Kobieta patrzyła na niego. Nie piła.
- Naprawdę. Szczególnie nocą. Noc przesadza.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
somsonna
22:37
2156 f2f6 500
Reposted fromzagranicznyinwestor zagranicznyinwestor viaoll oll
22:36
1654 6996
Reposted fromdrinkteawiththequeen drinkteawiththequeen viaoll oll
somsonna
22:35
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
somsonna
22:32
7589 3df9
Reposted fromjasminum jasminum viameem meem

November 03 2012

somsonna
01:08
Reposted fromfringe fringe viaabandoned abandoned

October 27 2012

somsonna
18:13
somsonna
18:12
Ile razy jeszcze poczuję się tak, jakbym zaczynała kompletnie nowy rozdział? Ile razy będę musiała dochodzić do siebie po tym, jak wszysko, na czym się opierałam, zostało spode mnie wyrwane?
— Lili St. Crow, Czas odwetu
Reposted frommefir mefir viawondi wondi
somsonna
17:54
Po pijaku nie rodzi się uczucie tylko jego potrzeba.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawondi wondi
somsonna
17:39
Reposted frommondkroete mondkroete viasoadysta soadysta
somsonna
17:27
6298 621b
Reposted fromnekhara nekhara viaPinkCoffee PinkCoffee
somsonna
17:26
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
— znaleziony.
Reposted fromsupposedtobe supposedtobe viaconvoitise convoitise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl